9214

Kateřina Kaňoková

ESG/CSR EXPERTKA

Expertní služby pro společensky odpovědné zaměstnavatele

(tel.:602 524 302)

#ESG#gender#wellbeing#komunikace#rovné příležitosti#CSR#diverzita#work life balance

O mně

Co dělám? Jsem ESG/CSR EXPERTKA

Pracovně se pohybuji ve světě ESG/CSR a ve světě rovných příležitostí.
Kdysi zakladatelka a jednatelka GENDER Consulting, s.r.o. (2012) a AŽeny, o.p.s. (2014).

Jsem členka GEK – Genderové Expertní Komory: http://gekcr.cz/members/katerinakanokova/

Pracuji pro firmy, veřejnou správu, neziskové organizace i školy.
Mnohaleté zkušenosti v oblasti CSR/diverzitě/rovných příležitostech  – od nejmenších firem po nadnárodní korporace, od nejmenších úřadů, přes kraje po ministerstva. Od základních škol, přes střední školy až po univerzity. 

Jsem

ESG/CSR konzultantka = Vaše externí specialistka/personalistka – analyzuji a nastavuji Vaše personální procesy – od náboru, přes přijímací pohovory, nastavení systému adaptace, motivace, hodnocení, odměňování, komunikace a vzdělávací plány.

Lektorka, mentorka a koučka pro skupiny i jednotlivce = v rámci mých vzdělávacích kurzů pracuji interaktivně a akčně, kombinuji prvky mentoringu i kočinku. Jako mentorka i koučka pracuji pro nejvyšší management a střední management.

Auditorka = realizuji audity rovných příležitostí (genderové audity) i audity personální (zaměřené také na společenskou odpovědnost). Realizuji GEPy (Plány gendernvé rovnosti).

Metodička = tvořím metodiky pro vzdělávací e-learningy a vzdělávací kurzy na míru, personální strategie, akční plány pro vzdělávání, rovné příležitosti.

Odborná garantka pro prorodinnou a proseniorskou politiku = tvorba Koncepcí prorodinné a proseniorské politiky pro úřady obcí.

Odborná garantka pro vaše projekty z oblasti HR, CSR, rovných příležitostí, diverzity, work life balace politiky, komunikace interní i externí.

Moderátorka= moderuji kulaté stoly, veřejná fóra, konference se zaměřením na tato témata: CSR – společenská odpovědnost, prorodinná politika, podnikání, rovné příležitosti a diverzita, work-life balance politika, rovnost žen a mužů, rovné odměňování a trh práce.

Služby

AUDITY/ANALÝZY/AKČNÍ PLÁNY

Audity personální, genderové, procesní. Akční plány rovných příležitostí

KONZULTACE A PORADENSTVÍ / ODBORNÁ GARANCE V RÁMCI PROJEKTů EU

HR a personalistika, HR a gender audity, rovné příležitosti/gender/diverzita, společenská odpovědnost, work-life balance politika

Vzdělávání

Vzdělávací kurzy na míru každému zaměstnavateli, zaměření na komunikaci, life management, personalistiku, rovné příležitosti, work life balance aj. Vzdělávací akademie pro ženy. Vzdělávání pro seniory.

E-learning

Tvorba e-lerning programů se zaměřením na moderní HR a personalistiku, firemní kulturu, rovné příležitosti, společenskou odpovědnost.

MENTORING / KOUČINK / MEDIACE

Individuálně i skupinově – do firem, úřadů, neziskovek i do škol.

Moderace a veřejné vystupování

V rámci odborných konferencí, zaměřených na strategii organizace, rovné příležitosti, společenskou odpovědnost V rámci veřejných akcí, které jsou zaměřeny na ženy

V akci

Reference

Zde jsou vybrané organizace, se kterými jsem spolupracovala či nadále spolupracuji:

V rámci mých služeb jsem zde osobně poskytovala buď vzdělávání, poradenství, odbornou garanci v rámci projektů – zaměřených na CSR, ESG, rovné příležitosti, diverzitu, gender, vedla konzultace, realizovala audity, či moderovala konference zaměřené na společenskou odpovědnost, rovné příležitosti a work life balance.

Moc si všech svých klientů vážím a těším se na další spolupráci!

Snímek obrazovky 2023-11-24 v 19.28.54Snímek obrazovky 2023-11-24 v 19.29.25Snímek obrazovky 2023-11-24 v 19.30.07
mpsvSnímek obrazovky 2023-11-24 v 19.48.48

mpsv

mpsv


Snímek obrazovky 2023-11-24 v 19.41.54

Kontakt

+420 602 524 302
info@katerina-kanokova.cz
www.katerina-kanokova.cz

E-book